De pudding van de burgemeester

Toen mijn moeder vroeger aan haar neefje Tiny vroeg: “Tiny, wat wil jij later worden?”, antwoorde hij steevast: “Burgemeester”. “Burgemeester, waarom Burgemeester?”. Tot groot plezier van mijn moeder antwoordde hij dan. “Nou, dan krijg ik elke dag pudding”.
Afgelopen week is er veel te doen geweest over de burgemeesters in ons land.
Burgemeester Jorritsma van Eindhoven verbood het PSV zonder publiek te voetballen in juni. Hij was, wellicht terecht, bang voor samenscholing in de stad. Heel verbazingwekkend dat er dan wel toestemming komt voor een demonstratie in juni in Eindhoven, waar geen inschatting van te maken is hoeveel mensen er op af komen.
De burgervader van Rotterdam, liet weliswaar een demonstratie afbreken toen bleek dat ze niet aan de 1,5 meter-eis voldeden, maar ja, toen was het kwaad al geschied. En dan zullen we het maar niet hebben over onze burgervriendin in Amsterdam.

Laat ik vooropstellen dat hetgeen in Amerika gebeurd is, walgelijk is. Daar is geen enkele discussie over. Vrijheid van demonstratierecht is een groot goed zegt Femke dan. We hebben onze oudjes drie maanden van alle vrijheid beroofd. Gespeend van alle liefde van kinderen en kleinkinderen waar ze zo ontzettend behoefte aan hebben. Mensonterende taferelen hebben we gezien. Dierbaren konden geen afscheid nemen van mensen die kwamen te overlijden. En we weten allemaal waarvoor we dat hebben moeten doen. Als je dan zo’n uitspraak doet, getuigt dat van weinig respect voor al deze mensen en voor al de mensen die met gevaar voor eigen gezondheid de zorg voor de medemens op zich hebben genomen. Ik snap dat als de Dam volstaat, dat je weinig kanten meer op kunt. Maar je had ook vooraf kunnen zeggen: ik begrijp de situatie maar er kan nu niet gedemonstreerd worden.
Voor mij is één ding duidelijk. Deze drie zijn echt alleen voor de pudding burgemeester geworden. Dat kan bijna niet anders. Onder Tiny was dat niet gebeurd. Die had gewoon zijn gezonde boerenverstand gebruikt.

Erik Verhoeven

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van juni 2020

Begin met typen en druk op enter om te zoeken