WOZ-beschikking en voorlopige aanslagen

Bezwaar tegen WOZ-Waarde ?

Eind februari ontvingen eigenaren van onroerend goed de WOZ-beschikking 2019. Is een BV eigenaar en wordt het gebouw in de eigen onderneming gebruikt, dan heb je in bepaalde gevallen een extra reden om bezwaar te maken.

Vanaf 1 januari 2019 is de mogelijkheid om af te schrijven op gebouwen in de vennootschapsbelasting namelijk verder beperkt. Het gebouw mag niet verder worden afgeschreven dan tot de WOZ-waarde. Voorheen was dit tot 50% van de WOZ-waarde. Indien de boekwaarde hoger was dan 50% van de WOZ-waarde, maar lager dan 100% van de WOZ-waarde, dan levert de nieuwe wetgeving een liquiditeitsnadeel op. Kon je in eerdere jaren bijvoorbeeld
€ 25.000 afschrijven, maar nu niet meer, dan scheelt dit 19% vennootschapsbelasting * € 25.000 = € 4.750. Misschien dat onder de nieuwe wetgeving een verlaging van de WOZ-waarde alsnog fiscale afschrijving op het gebouw mogelijk maakt! Het is daarom van belang om goed te bekijken of de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld.

Let op: bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking. 

Uitzondering: is een gebouw vóór 1 januari 2019 in gebruik genomen, en is op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag alsnog deze 3 jaar na ingebruikname volgens de oude regels worden afgeschreven.

Voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag 2019 viel afgelopen maand op de deurmat. Wat hiermee te doen? Ook is het handig om even stil te staan bij de belasting over 2018; binnenkort start namelijk de renteberekening.

Belastingrente
De Belastingdienst rekent belastingrente vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Voor aanslagen inkomstenbelasting is die rente 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs minimaal 8%!

Voor de duidelijkheid: wij controleren standaard je definitieve aanslag. Dit doen wij om te voorkomen dat je bij een onjuiste aanslag je recht op bezwaar en beroep verliest. Voorlopige aanslagen controleren wij om kostenbesparende redenen niet. Uiteraard wel als je ons hierom vraagt.

Omdat de Belastingdienst belastingrente in rekening brengt, is het belangrijk dat je voorlopige aanslag tijdig en op het juiste bedrag is vastgesteld.

Voorlopige aanslag 2018
Voor de aanslag 2018 gaat de belastingrente vanaf 1 juli 2019 lopen. Heb je het idee dat je voorlopige aanslag over dat jaar aan de lage kant is geweest – en je dus nog moet bijbetalen – dan adviseren wij je zo snel mogelijk een hogere voorlopige aanslag aan te vragen. Vraag je nog deze maand een voorlopige aanslag aan dan garandeert de Belastingdienst dat deze wordt opgelegd vóór 1 juli 2019 en bespaar je de hoge belastingrente die verschuldigd is over het bij te betalen bedrag.

Voorlopige aanslag 2019
Voor aanslagen 2019 gaat de belastingrente pas lopen op 1 juli 2020. Is de aanslag volgens je inschatting te hoog, dan kun je een verzoek indienen om deze te verminderen. Een te lage aanslag hoef je nog niet te laten verhogen. Wil je in termijnen betalen, dan kan dit wel gewenst zijn.

Wil je je voorlopige aanslag laten aanpassen? Neem contact met ons op, dan regelen wij dit direct.

Heb je je activeringscode al doorgegeven?

Wij hebben bij de Belastingdienst een machtiging aangevraagd voor je Vooraf Ingevulde Aangifte 2018. Hiervoor heb je intussen van de Belastingdienst het formulier ‘Registratie machtiging intermediair goedkeuren’ ontvangen. Op dit formulier staat een code waarmee wij de machtiging kunnen activeren.

Heb je deze code nog niet aan ons doorgegeven, dan vragen wij je om dit op korte termijn alsnog te doen. Anders vervalt de machtiging. Je kunt het formulier naar ons opsturen of inscannen en mailen naar info@biemans.nl.

Heb je deze code al wel aan ons doorgegeven, dan hoef je dit uiteraard niet nog eens te doen.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken