Wat verandert er voor u op fiscaal gebied?

Er gaan op fiscaal gebied wat dingen voor u veranderen de komende jaren. Ongeacht of u directeur grootaandeelhouder bent of ZZP’er. Of u een BV heeft of een eenmanszaak. Voor iedereen hebben de onlangs gepresenteerde belastingplannen consequenties. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Wat verandert er voor uw inkomstenbelasting?

Wijzigingen in Box 1:

Algemene wijzigingen:

 • Het is al jaren een ambitie van de regering om de wetgeving eenvoudiger te maken. Een kleine stap hierin is de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel. Inkomens tot € 68.507 worden belast tegen 37,35%, alles daarboven tegen 49,50%.
 • De algemene heffingskorting en arbeidskorting gaan stijgen.
 • Scholingsuitgaven blijven toch nog een jaar langer aftrekbaar. Daarna wordt waarschijnlijk een subsidieregeling ingevoerd.

Wijzigingen in hypotheekrenteaftrek:

 • Het eigenwoningforfait voor woningen met een waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000 wordt verlaagd naar 0,6%. Het forfait zal de komende jaren stapsgewijs verder dalen tot 0,45%.
 • Uw hypotheekrente kunt u in 2020 nog aftrekken tegen maximaal 46%. In 2023 zal het maximale tarief nog maar 37,05% zijn. Dat geldt ook als uw inkomen wel tegen het hogere toptarief wordt belast!

Wijzigingen specifiek voor ondernemers

 • De zelfstandigenaftrek zal ieder jaar met € 250 dalen (tot uiteindelijk een bedrag van € 5.000).
 • De startersaftrek blijft bestaan.
 • De MKB winstvrijstelling blijft 14%. Let wel: het maximum tarief van aftrekposten in de inkomstenbelasting daalt tot uiteindelijk 37,05%. Ook de MKB winstvrijstelling zal dus niet tegen het toptarief aftrekbaar zijn, maar in 2020 maximaal tegen 46% en uiteindelijk 37,05%.

Wijzigingen in Box 2:

 • Het box 2-tarief gaat in 2020 omhoog naar 26,25%. In 2021 wordt het box 2-tarief 26,9%. Het uitkeren van dividend uit uw BV naar privé wordt vanaf 2020 dus duurder.

Voorstel schulden bij eigen BV (‘DGA-taks’)

 • Geen onderdeel van het belastingplan was de aangekondigde wetgeving voor Excessief lenen bij de BV per 1-1-2022. Heeft u een schuld van meer dan € 500.000 bij uw BV (niet voor de eigen woning) dan gaat u over het meerdere direct afrekenen. In combinatie met de verhoging van het box 2 tarief en de box 3 plannen (zie hierna) zal dit nog het nodige rekenwerk met zich meebrengen. Laat u op tijd adviseren!

Wijziging in box 3:

 • Hoewel geen onderdeel van het belastingplan, ligt er een voorstel om het box 3 stelsel vanaf 2022 te wijzigen. In dit voorstel zal spaargeld op laag renderende bankrekeningen worden ontzien, maar wordt beleggingsvermogen hoger belast. Ook in situaties waarbij het box 3 bezit volledig is gefinancierd, zal heffing optreden. Er is bovendien aangekondigd dat het schuiven met vermogen tussen spaar- en beleggingsvermogen (‘binnen de box hoppen’) rond de peildatum zal worden tegengegaan.

Wat verandert er voor uw vennootschapsbelasting?

 • Het tarief van de tweede schijf (>€ 200.000) wordt ondanks eerdere toezeggingen nog niet afgebouwd en blijft in 2020 25%.
 • De aangekondigde verlaging van de eerste schijf wordt wel ingevoerd. Deze zal vanaf 2020 16,5% bedragen.

Wat verandert er voor uw omzetbelasting?

Kleine ondernemersregeling (KOR)

 • De nieuwe KOR regeling was geen onderdeel van het belastingplan, maar is al eerder aangenomen en zal op 1 januari 2020 ingaan. Als uw omzet lager is dan € 20.000 kunt u kiezen voor de nieuwe KOR. Deze geldt dan in beginsel minimaal 3 jaren. Ook B.V.’s kunnen van de regeling gebruik maken.Kiest u voor de KOR, dan mag u geen BTW op de facturen zetten én kunt u geen voorbelasting terugvragen. Let wel op: het kan zijn dat u investeringsplannen heeft of dat u in het verleden heeft geïnvesteerd en er nog een herzieningstermijn loopt! Het is belangrijk dat u uw omzet goed bijhoudt, want vanaf de factuur waarmee u de omzetgrens van € 20.000 overschrijdt, bent u verplicht om BTW in rekening te brengen.Als u vanaf 1 januari 2020 gebruik wilt maken van de nieuwe KOR moet u vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst een verzoek indienen.

BTW-nummer voor eenmanszaken / ZZP-ers

 • Bent u ZZP-er of heeft u een eenmanszaak, dan is uw BTW nummer op dit moment gelijk aan uw Burgerservicenummer. Dit gaat veranderen; vanwege de Europese privacy wetgeving. Wellicht heeft u inmiddels de brief met uw nieuwe BTW (identificatie)nummer al ontvangen. Zo niet, dan ontvangt u deze op korte termijn van de Belastingdienst. Vanaf 1-1-2020 bent u verplicht om dit nummer op uw facturen, website, enz. te vermelden.Het oude nummer gaat vervolgens omzetbelasting (identificatie)nummer heten. Dit nummer blijft (voorlopig) noodzakelijk voor de aangiften omzetbelasting! U krijgt dus te maken met twee nummers.Bij transacties binnen Europa zal het extra belangrijk zijn om het juiste nummer te vermelden. Anders zullen ICP aangiften niet aansluiten!

Enkele overige wijzigingen die u wellicht raken:

Auto

 • De bijtelling voor een elektrische auto gaat naar 8% over de eerste € 45.000. Daarboven geldt het normale tarief van 22%.

Overdrachtsbelasting

 • Voor niet-woningen gaat de overdrachtsbelasting in 2021 van 6% naar 7%.

Werkkostenregeling

 • De vrije ruimte gaat van 1,2% over de eerste € 400.000 naar 1,7%. Voor het meerdere blijft het percentage 1,2%.

Wat kunnen we concluderen uit de plannen?

Enkele aangekondigde plannen voor 2021/2022 dwingen u nu al tot nadenken. Hoe is uw vermogen verdeeld? Welk rendement haalt u hier mee? En hoe ziet u dit over enkele jaren?

Heeft u meer dan € 500.000 geleend van uw BV?

Dan moet u zeker gaan plannen! Is het verstandig om in 2019 al dividend uit te keren om zo te profiteren van maximaal 1,9% voordeel (25% aanmerkelijkbelang heffing in plaats van 26,9%)? Van iedere € 1.000 dividend moet u dan € 250 afdragen aan de Belastingdienst. Afhankelijk van uw bestedingsdoel kan dit wel of juist niet interessant zijn. Neemt u bij uw afwegingen ook de voorgenomen wijzigingen van box 3 mee!

Actie voor kleine ondernemers en eenmanszaken

Voor de omzetbelasting zijn het de kleine ondernemers én de eenmanszaken die actie moeten ondernemen. Bij een omzet tot € 20.000 kunt u vanaf 2020 op verzoek vrijgesteld worden van omzetbelasting. Bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor investeringen in het verleden én de toekomst.

Eenmanszaken krijgen naast hun huidige BTW nummer een nieuw BTW identificatienummer. Dit nieuwe nummer moet u vanaf 2020 gebruiken op uw communicatie naar derden, zoals facturen en website.

Heeft u vragen over de plannen en wat deze voor u betekenen?

Neemt u gerust contact op met uw adviseur om over uw situatie te sparren.

Het complete overzicht met de plannen van Prinsjesdag 2019

Heeft u de MKB branchescan al gedaan? Vergelijk uzelf met uw concurrenten op onze website

Begin met typen en druk op enter om te zoeken