Ondernemen lastig in Nederland

Houd je maar eens staande als ondernemer in Nederland. Hoewel ik denk dat er weinig mensen zijn die er behoefte aan hebben hun koffers te pakken en zich in het buitenland te gaan vestigen, wordt het ondernemers in Nederland momenteel toch wel lastig gemaakt. Enkele voorbeelden.
In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden voor het verlenen van activiteiten die een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken.
Dit raakt niet alleen landbouwbedrijven maar ook aanleg van wegen, woningbouw en bedrijventerreinen. Er wordt al gesproken over nieuwe handel in ammoniakrechten. De focus en inzet van de minister en andere betrokken overheidsinstanties ligt de komende weken weliswaar op het uitwerken van een aanpak voor korte termijn, maar knelpunten blijken niet altijd eenvoudig op te lossen te zijn. En komt er weer een handel in ammoniak om gang, betekent dit wederom kostprijsverhoging.
Ander voorbeeld is het afschaffen van het verbod op asbestdaken. Afgelopen jaren zijn, al dan niet deels gesubsidieerd en met de druk die er vanwege het verbod op zat, veel ondernemers op kosten gejaagd om hier uitvoering aan te geven. En laten we vooropstellen dat volksgezondheid voorop mag staan in uit te voeren beleid. Nu wordt aangegeven dat de gezondheids-risico’s echter kleiner zijn dan gedacht. Dan denk ik, had je dat niet van tevoren iets beter kunnen onderzoeken. De kostprijs van onze agrarische producten zit al niet aan de onderkant, en op deze manier loopt deze alleen maar op.
Eerst nadenken, dan beleid maken. Niet andersom. Daar zou ondernemend Nederland al een heel stuk beter mee uit de voeten kunnen.

Erik Verhoeven

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van augustus 2019

Begin met typen en druk op enter om te zoeken