Nieuwe btw-id voor eenmanszaken

Hebt u een eenmanszaak / bent u ZZP-er dan ontving u van de Belastingdienst een nieuw btw-id dat u vanaf 1 januari 2020 moet gebruiken voor al uw correspondentie met derden. Door een uniek nummer toe te kennen en geen gebruik meer te maken van uw burgerservicenummer wordt uw privacy beter beschermd.

Maar let op!
Uw huidige omzetbelastingnummer blijft (nog) wel noodzakelijk voor uw aangiften omzetbelasting.

Wat moet u vanaf 1 januari 2020 zelf hebben geregeld?

Factuurpapier, internetsite(s), briefpapier, overige digitale sjablonen en andere communicatiemiddelen moeten vanaf 1 januari 2020 voorzien zijn van het nieuwe btw-id nummer.

Ook in de administratiesoftware wordt het nieuwe nummer opgenomen. Verzorgen wij voor u de administratie, dan passen wij dit aan zodra wij het nieuwe btw-id van u hebben ontvangen.

Gebruikt u voor uw facturen Wefact of Twinfield, dan ontvangen wij ook graag uw nieuwe briefpapier in JPG of PDF-formaat, zodat wij dit in uw administratie kunnen doorvoeren.

Zaken doen buiten Nederland
– Als u inkoopt in de EU moet uw leverancier voor verkopen vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id op de factuur plaatsen en gebruiken bij de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP).

– Krijgt u in 2020 een factuur voor goederen of diensten die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht, dan staat op deze factuur toch het oude btw-nummer. In deze situatie hoeft u de leverancier niet te vragen om een factuur met zijn nieuwe btw-id.

– Verkoopt u zelf goederen of diensten in de EU dan gebruikt u vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw-id op uw factuur, zoals u ook bij binnenlandse transacties zal doen.

Teruggaaf btw uit andere EU landen
Heeft u btw betaald in andere EU landen die u kunt terugvragen via het portaal van de Belastingdienst? Dan kunt u nog steeds inloggen met uw huidige gebruikersnaam. De belastingdienst zal vervolgens uw nieuwe btw-id doorgeven aan de buitenlandse belastingdiensten ter identificatie.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken