Laat de zon maar komen

Afgelopen jaar kwam bij besprekingen met cliënten steeds vaker de
zonneweide ter sprake. Menig ondernemer heeft er wel oren naar om
duurzame energie te produceren.
Hoewel je principieel kunt vinden dat grond niet bedoeld is om energie mee
op te wekken maar om voedsel op te telen, worden momenteel bedragen
geboden, al dan niet in de vorm van erfpacht, dat het rationele denken het
toch gaat winnen van het emotionele. Bedragen van boven de € 5.000 per
ha zijn eerder regel dan uitzondering en dan moet je toch wel geweldige
gewassen telen om in de buurt van dit rendement te komen. Daar komt bij
dat zonnepanelen niet beregend hoeven te worden, dus het gesleep met
haspels en regenbuizen kun je achterwege laten. Wel is het van belang je
vooraf goed te laten informeren over de (fiscale) gevolgen van het plaatsen
van zonnepanelen op grond. Daarbij dien je je niet alleen te beperken tot de
gevolgen voor de inkomstenbelasting, maar houdt ook rekening met de
gevolgen voor overdrachtsbelasting, omzetbelasting en mogelijk zelfs
gevolgen voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, dus ook de
schenkbelasting. De stenen daarvoor moeten nog uit het vuur gehaald
worden. Ook dien je goed na te gaan wat de (on)mogelijkheden zijn van
bestemmingswijzigingen op de grond.
Daarnaast dien je ook contractueel goede afspraken te maken met partijen,
waarbij te denken valt aan het ontruimen van het perceel na afloop van de
erfpachtperioden. Overleg daarom tijdig indien je voornemens bent
zonnepanelen te gaan plaatsen op eigen grond. Het voorkomt dat een
duurzame weg die je in slaat, toch wat minder duurzaam blijkt te zijn dan
vooraf ingecalculeerd en dat na de zonneschijn de regen komt, in plaats van
andersom. En dat is dus niet de bedoeling.
Veel leesplezier!!

Erik Verhoeven

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van maart 2019

Begin met typen en druk op enter om te zoeken