Fiscale uitspraken box 3 belasting en BTW bijtelling privé gebruik auto

Belastingrechters hebben recent twee uitspraken gedaan die wellicht ook u raken. We lichten ze kort toe. Heeft u vragen: schroom niet om te bellen.

1. Belastingheffing op spaargeld (box 3) is te hoog geweest

De Hoge Raad vindt dat de Belastingdienst in 2013 en 2014 onevenredig veel belasting heeft geheven over box 3. Tot en met 2016 ging de Belastingdienst namelijk uit van een vast rendement van 4%. Daarover betaalde u dan 30% box 3-belasting. Dat was het zogeheten belastingtarief van 1,2%.
Op spaarrekeningen wordt zo’n rendement echter al jaren niet meer gehaald. Daarom is veel bezwaar gemaakt tegen deze belasting.

Heeft u recht op teruggaaf?
Vanwege het grote aantal bezwaren werd een massaal-bezwaarprocedure gestart.
Ook wij hebben ons namens onze klanten bij deze procedure aangesloten. Helaas leidt dat niet tot teruggaaf van belasting.

Kunt u nog iets doen? 
Nee, de rechter heeft de bezwaarmakers weliswaar in hun gelijk gesteld, maar heeft het aan de wetgever overgelaten om dit aan te passen. Inmiddels heeft de Belastingdienst laten weten dat het de bezwaarschriften over deze jaren zal afwijzen.

In uitzonderlijke situaties kan nog sprake zijn van een ‘individuele buitensporige last’. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een combinatie van de box 3-belasting en een (groot) vermogensverlies. U kunt dan een individuele uitspraak vragen in de massaal-bezwaarprocedure en in beroep gaan bij de belastingrechter.

2. BTW over privégebruik auto aftrekbaar van winst

Met een auto van de zaak betaalt u als ondernemer ieder jaar een deel van de BTW op de autokosten aan de Belastingdienst terug. Het gaat dan om de kosten die u maakt voor de privékilometers. Is deze terugbetaling aan de Belastingdienst een kostenpost op uw resultaat?

Ja, zegt de rechtbank. Zij stelde hiermee een ondernemer in het gelijk die een geschil had met de Belastingdienst over de aftrek van deze Btw-correctie.

Achtergrond van de uitspraak
De ondernemer beriep zich op een toezegging van de staatssecretaris uit 1975 in een procedure bij het Gerechtshof. Volgens het Hof is bij toepassing van de (forfaitaire) bijtelling voor het privégebruik van een auto al volledig rekening gehouden met het privévoordeel van de ondernemer. De BTW die de ondernemer moet terugbetalen vanwege het privégebruik van de auto, zijn bedrijfskosten die de winst uit onderneming verlagen.

De rechtbank is ook nu weer van oordeel dat de inspecteur de aftrek van de BTW-correctie in de inkomstenbelasting moet accepteren. Zij bevestigt hiermee nog eens de wijze waarop Biemans al jaren met deze problematiek omgaat!

Begin met typen en druk op enter om te zoeken