Omgaan met emoties rond bedrijfsopvolging in de familie

Bedrijfsopvolging door je kind(eren) of familie is een spannende periode. Er komt meer bij kijken dan alleen eigendom en zeggenschap. Voor jou wordt het een proces van loslaten van de onderneming; voor je kind of opvolger het geheel op eigen benen gaan staan. Bij bedrijfsopvolging in de familie zijn deze emoties vaak belangrijker dan euro’s. Ook al is de uitkomst mooi, er vloeien toch tranen. Hoe kun je omgaan met emoties rond bedrijfsopvolging in de familie?

Betrek al je kinderen en/of andere betrokken familie

Weet je welke positie of rol je kinderen krijgen die geen leidinggevende positie gaan innemen? Hierbij kunnen mogelijke gevoelens van buitensluiting of ongelijkwaardigheid ontstaan. Met transparantie, openheid en eerlijkheid in het hele proces van de opvolging kun je dit voor zijn. Dat geldt al helemaal als er schenkingen aan de opvolger bij komen kijken. Je hebt mogelijkheden om andere kinderen hierin te compenseren, zoals een legaat in je testament. Bij opvolging door familieleden anders dan je kinderen, zoals neven en nichten, geldt hetzelfde: houd de betrokkenheid om mogelijk negatieve emoties te ondervangen.

Reken voldoende tijd voor het hele proces

De periode van je bedrijfsopvolging is een mooie en tegelijk een kritische periode; niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen, directe familie en andere betrokkenen bij de onderneming zoals medewerkers, klanten en leveranciers. Een gemiddelde bedrijfsopvolging is een proces van eerder jaren dan maanden. In de verschillende fases van de opvolging komen andere emoties kijken. Zet iedereen in elke fase het proces met een goed gevoel voort?

Oriëntatiefase
In de oriëntatiefase plan en bepaal je de toekomstige leidinggevende. Hoe ga je om met teleurstellingen van andere kinderen of familieleden en hoe houd je deze betrokken?

Voorbereidingsfase
Tijdens de voorbereidingsfase werk je toe naar een nieuwe fase in je leven. Voor je opvolger betekent het een periode van opdoen van benodigde, nieuwe vaardigheden voor de nieuwe rol. Mogelijk dat niet alle klanten en medewerkers staan te springen bij de opvolging. In deze periode is het cruciaal dat je draagvlak bij alle betrokkenen creëert en behoudt.

Daadwerkelijke overdracht
Bij de daadwerkelijke overdracht neemt je opvolger je taken volledig over. Daarbij hoeft de eigendomsoverdracht niet gelijk te lopen met overdracht van leiding

Creëer rust door inzicht in de financiële positie na opvolging

Na opvolging krijg je te maken met een mogelijke terugval in inkomen. Om dit te voorkomen, kun je de verkoopwinst in een lijfrente omzetten. Met een financiële planning krijg je inzicht in je financiële positie na de opvolging.

Ook je opvolger krijgt met financiële verwachtingen te maken. Een prognose kan daarbij helpen als stuurinstrument: een vergelijking van de prognose ten opzichte van de realisatie laat je opvolger zien in hoeverre gestelde doelen worden gehaald.

Bedrijfsopvolging invloedsfactor op toekomstige financiën

Bedrijfsopvolging is een van van de invloedsfactoren op je financiële situatie in de toekomst. Met de DGA scan krijg je binnen drie minuten inzicht in je financiële situatie van nu en in de toekomst.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken