Eindejaarstips

Voordat u het nieuwe jaar inluidt, zijn er misschien nog een paar zaken die u dit jaar nog kunt regelen om er voordeel van te hebben. Hieronder vindt u onze eindejaarstips.

Speel in op aftrekbeperking box 1
Los uw (geringe) hypotheekschuld af

Plan de opname of storting van liquiditeiten
– Dividend wordt zwaarder belast
In 2019 nog recht op de lage bijtelling voor de auto?

Lage btw-tarief gaat omhoog

Alle fiscale-tips overzichtelijk op een rijtje

Speel in op aftrekbeperking box 1

De meeste tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning worden de komende jaren flink verlaagd. Te beginnen in 2019. Dat betekent dat ook aftrekposten minder voordeel op gaan leveren! Vanaf 2020 wordt het maximum aftrekpercentage in vier jaar tijd afgebouwd naar 37,05%. Dat is bijna 15%-punt lager dan nu.

U gaat dit merken als uw box 1-inkomen zonder de aftrekposten hoger is dan € 68.507.

Wat kunt u doen?
U kunt nu al op de verlagingen inspelen door aftrekposten in de tijd naar voren te halen. Denk dan aan giften, maar ook aan de mogelijkheid om een alimentatieverplichting af te kopen of aan het oversluiten van uw hypotheek.

Meer weten? Neem direct nog contact op met Biemans!

Los uw (geringe) hypotheekschuld af

Als u geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoeft u (bijna) geen eigenwoningforfait bij te tellen. Het kan dus verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Extra voordeel is dat uw box 3-vermogen daardoor lager wordt en u dus minder belasting in box 3 betaalt. Let wel: u moet uiterlijk 31 december 2018 aflossen.

Ook een deel aflossen kan voordelig zijn
Veel banken kijken voor de hoogte van de rente naar de hoogte van de schuld in verhouding tot de waarde van de woning. Het blijkt dat veel woningen in waarde zijn gestegen. Ook als u een deel van de lening aflost, krijgt u dus mogelijk een flinke rentekorting.

Let op
• Nu nog hoeft u (bijna) geen eigenwoningforfait bij te tellen over een periode van dertig jaar. Vanaf 2019 wordt die regeling geleidelijk afgeschaft. Uw voordeel zal dus per jaar kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen.

• Bedenk of u mogelijk op een later moment geen ander bestedingsdoel hebt voor het vermogen dat u voor de aflossing gebruikt. Opnieuw financieren kan dan lastig worden of zelfs niet mogelijk.

Plan de opname of storting van liquiditeiten

Liquiditeiten met een laag rendement, zoals die op uw bedrijfsbankrekening, kunt u het beste pas na 31 december overbrengen naar privé. Zo voorkomt u de hoge forfaitaire belasting in box 3.

Dividend aan privé
Wilt u nog dit jaar een dividend uitkeren vanuit uw B.V. aan privé? Dan is het verstandig om dit dividend door te schuiven naar 2019. Ook hiermee voorkomt u een hoge box 3 heffing. Dit bedrag behoort dan namelijk niet meer tot de box 3-grondslag in 2019.

Heeft u privé laag renderend vermogen?
Dan kan het verstandig zijn om deze liquiditeit in te brengen in de onderneming of B.V. Voor o.a. de eenmanszaak, VOF en maatschap geldt dat de liquide middelen niet duurzaam overtollig mogen zijn. U moet dus aannemelijk kunnen maken dat u deze middelen nodig hebt voor de onderneming.

Neemt u bij vragen contact op met uw contactpersoon.

Let op: ga niet ‘boxhoppen’
Om misbruik tegen te gaan, is er een maatregel in de wet opgenomen tegen ‘boxhoppen’. Vermogen dat voor 1 januari 2019 vanuit box 3 naar de onderneming wordt overgebracht én dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen deze box wordt gebruikt, rekent de fiscus toe aan beide boxen (bij zuiver zakelijke motieven kan deze termijn verkort worden naar drie maanden). Dubbele belastingheffing kan het gevolg zijn!

Dividend wordt zwaarder belast

Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2020 omhoog van 25% naar 26,25%. Vanaf 2021 stijgt dat tarief verder naar 26,9%. Deze heffing betaalt u bij verkoop van uw aandelen maar ook bij dividenduitkeringen naar privé.

Eerder dividend uitkeren?
Ook de aangekondigde rekening-courant maatregel voor de directeur groot aandeelhouder lijkt voor veel DGA’s reden te zijn om eerder dividend uit te gaan keren. De vraag is of het verstandig is om een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden.

Ons advies: wees hiermee voorzichtig en informeer eerst even bij ons. Naast de besparing van box 2-heffing is het belangrijk goed na te denken over de bestemming van de liquiditeiten (en daarmee het beoogde rendement) en de timing (peildatum in box 3 en het benutten van heffingskortingen bij uzelf of uw partner).

In 2019 nog recht op de lage bijtelling voor de auto?

Hebt u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2014? Houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2019 eindigt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus niet het bijtellingspercentage van 22% dat we tegenwoordig kennen). Voor een nul-emissie auto wordt het tarief 7%. Dat is nu nog 4%!

Daarnaast loopt de overgangsregeling voor auto’s met een bijtelling van 14% of 20% van vóór 1 juli 2012 af op 31 december 2018. Dit betekent dat voor die auto’s vanaf 1 januari 2019 ook een bijtelling van 25% geldt.

Lage btw-tarief gaat omhoog

Vanaf 1 januari 2019 gaat het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Zaken als voedsel, drank, boeken & tijdschriften, maar ook de diensten van een stukadoor, fietsenmaker, kapper en sportschool worden volgend jaar duurder. Hoe verwerkt u dit op uw factuur?

Het lage BTW-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog. Maar let op:

• Stuurt u in 2019 een factuur voor leveringen of diensten die onder het lage BTW-tarief vallen én waarbij de prestatie in 2018 is verricht, dan moet u 6% BTW op uw factuur in rekening brengen.

• Stuurt u nog dit jaar een factuur voor leveringen of diensten die onder het lage BTW tarief vallen én waarbij de prestatie in 2019 zal worden verricht, dan mag u het huidige 6% tarief op uw factuur in rekening brengen, mits deze factuur ook in 2018 wordt betaald.

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat er geen naheffingen worden opgelegd. U hoeft in 2019 geen aanvullende factuur te sturen voor de verhoging van het BTW-tarief met 3%.

Alle fiscale-tips overzichtelijk op een rijtje

Bovenstaande tips betreffen een selectie van zaken die u voornamelijk als privépersoon voordeel kunnen opleveren. Wellicht valt er ook voor uw onderneming nog op de valreep een fiscaal voordeel te behalen.

Het Register Belastingadviseurs, de beroepsorganisatie waar wij onderdeel van uitmaken, heeft een document samengesteld waarin alle fiscale handvatten en mogelijkheden zijn opgenomen om nog in 2018 (fiscale) voordelen te bereiken. Wij verwijzen hiervoor naar de digitale versie op onze website.

Vragen naar aanleiding van deze eindejaarstips?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken