“Aanhorigheden vallen onder de afschrijfbeperking van bedrijfsgebouwen”

Onlangs is er uitspraak gedaan dat aanhorigheden vallen onder de afschrijfbeperking van bedrijfsgebouwen. Deze uitspraak heeft voor de meeste agro-ondernemingen behoorlijk wat gevolgen. Zoals wellicht bekend kan op bedrijfsgebouwen die in eigen gebruik zijn tot 50% van de WOZ-waarde afgeschreven worden. Erfverhardingen, kuilvoeropslagen, mestsilo’s en aanhorigheden vallen daar dus ook onder. Het belang van een goede kritische beoordeling van de WOZ-taxatie is dus alleen maar groter geworden.

Minder afschrijven betekent een hoger belastbaar resultaat en dit heeft uiteraard gevolgen voor de inkomstenbelasting, maar ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en voor de toeslagen. Weliswaar betekent het bij staking of verkoop van de onderneming dat er op dat moment een lager boekresultaat is, maar in beginsel betekent het meer fiscale druk.

Daarnaast ligt er een voorstel dat gebouwen die in eigen gebruik zijn in een B.V. tot 100% van de WOZ waarde afgeschreven kunnen worden. Voor ondernemingen die dus in een B.V. geëxploiteerd worden, is het van belang deze voorstellen goed te volgen, want de vraag rijst dan automatisch of de B.V. dan nog wel fiscaal interessant blijft. Ook voor deze ondernemingen is het van belang de WOZ-taxatie goed te beoordelen en de gevolgen inzichtelijk te maken.

Erik Verhoeven

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van augustus 2018.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken