2018 is in volle gang

De eerste jaarcijfers rollen er uit en ook voor ons is het seizoen weer in volle gang. Voor de meesten zullen er geen grote verassingen in het resultaat zijn. Met de huidige technieken is het immers mogelijk je resultaat per kwartaal te volgen via Mijn Biemans.

De jaarcijfers zijn de formele afsluiting van vorig jaar en met name financiers vinden het belangrijk dat het resultaat en vermogensposities formeel worden vastgelegd. En uiteraard is het de basis voor de in te dienen aangiften inkomstenbelasting dan wel vennootschapsbelasting. Waar je vroeger redelijk gemakkelijk kon doorrekenen wat een hoger of lager resultaat tot gevolg had voor de belastingclaim, is dat tegenwoordig nogal wat complexer geworden. De hoogte van de toe te passen heffingskortingen zijn namelijk afhankelijk van belastbare inkomens dan wel van het arbeidsinkomen van de belastingplichtige.

Om nog maar niet te spreken over de gevolgen voor de hoogte van de toeslagen. Dit kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld het al dan niet doteren aan de fiscale oudedagsreserve aanzienlijk meer voordeel geeft dan alleen het marginale belastingtarief. Daar kunnen ooit duizenden euro’s mee te besparen zijn. Ook dit seizoen zullen wij hier voor u weer kritisch naar gaan kijken.

Erik Verhoeven

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van februari 2018.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken