Teruggaaf energiebelasting mogelijk bij meerdere elektriciteits- en gasaansluitingen

Heeft u op één locatie meerdere gas- of elektriciteitsaansluitingen? Dan hebt u misschien recht op de teruggaaf energiebelasting.

Alle aansluitingen binnen een WOZ-object gelden voor de energiebelasting als één aansluiting. Dit clusteren van de aansluitingen kan gunstig voor u zijn, omdat uw totale verbruik mogelijk in een lagere belastingschijf valt. Bent u gebruiker van één  WOZ-object met meer dan één gasaansluiting en/of meer dan één elektriciteitsaansluiting, dan is ons advies om uw jaarafrekeningen goed te (laten) controleren.

Het is zelfs mogelijk de verplichte clustering met terugwerkende kracht (maximaal 5 jaar) alsnog toe te passen. Voor toepassing van clustering vanaf 2012 dient u op zeer korte termijn met uw energieleverancier contact op te nemen!

Let op! Het kan in sommige gevallen gaan om zeer grote verminderingen.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken