Einde landbouwregeling

Met ingang van 1 januari 2018 zal de landbouwregeling tot het verleden gaan behoren. In de BTW-richtlijn is aan de lidstaten overgelaten om een afzonderlijke regeling voor de landbouwsector te hanteren: de gemeenschappelijke forfaitaire regeling voor landbouwproducenten.

Bij de invoering van de nationale Wet Omzetbelasting 1968 werd besloten tot de introductie van een dergelijke bijzondere regeling voor landbouwers. Landbouwers werden daarmee ontzien om een BTW-administratie te voeren. Afnemers in de BTW-regeling konden door middel van een landbouw-verklaring toch vooraftrek toepassen.

Uiteraard stond het landbouwers vrij om te gaan opteren voor de BTW-regeling. In de loop der jaren hebben veel ondernemers, met name bij het doen van grotere investeringen, gebruik gemaakt van deze regelingen. Maar indien een ondernemer zijn bedrijf aan het afbouwen was, kon het nog wel eens aantrekkelijk zijn om terug te gaan naar de landbouwregeling. Vanaf 1 januari 2018 is dat dus verleden tijd.

Alle bedrijven die nog in de landbouwregeling zitten, zullen dus rekening moeten houden met de administratieve verplichtingen die de BTW-regeling met zich mee brengt. Mocht je nog grotere (onderhouds)kosten in de planning hebben, dan is het advies hier slim mee om te gaan.

En hiermee vervalt dus weer een klein beetje exclusiviteit van de agro-sector.
We beginnen steeds meer op gewone mensen te lijken………..

Erik Verhoeven

Bekijk de Agro-nieuwsbrief van oktober 2017

Begin met typen en druk op enter om te zoeken