Box 3 heffing (on)redelijk ?

Al enkele jaren lopen er gerechtelijke procedures tegen de heffing van inkomstenbelasting in box 3 over het inkomen uit sparen en beleggen. In box 3 wordt uitgegaan van een fictief rendement van 4% op uw vermogen, dat in deze tijd veelal onrealistisch hoog is. Dit leidt dan tot een onredelijke hoge belastingheffing en zou daarom in strijd zijn met Europees recht.

Afgelopen week heeft de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in fiscale zaken, geoordeeld dat het belastingtarief voor wat betreft het jaar 2011 niet leidt tot een buitensporige zware last. In deze casus betreft het de specifieke situatie van woningen die ter belegging worden aangehouden. Of de Hoge Raad anders zal oordelen voor latere jaren en gevallen waarin het geen woningen, maar bijvoorbeeld gewoon spaargelden betreft blijft nog steeds onduidelijk!

De lijn in de uitspraken die tot nu toe zijn gewezen is dat zelfs beleggingen met een structureel laag rendement op voorhand niet leiden tot een verlaging van de box 3-grondslag. Onze verwachtingen van deze procedure zijn dan ook laag, maar er is natuurlijk altijd een kans dat de Hoge Raad oordeelt dat de box 3-heffing toch in strijd is met het Europees recht.

Op dit moment is er nog geen uitspraak gedaan in de proefprocedures die lopen over de vraag of de fictieve heffing over spaargelden in strijd is met Europees recht. Vooralsnog blijven wij bezwaar maken tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting waarin sprake is van box 3 heffing.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken