Betaalt u te veel belasting over uw waterverbruik?

Verbruikt u per jaar meer dan 300 m³ drinkwater? Dan kunt u vrijgesteld worden van de belasting boven het waterverbruik van 300 m³ per WOZ-object. U kunt deze gedeeltelijke vrijstelling alleen krijgen als u een verklaring van de WOZ eenheden inzendt naar uw waterleidingmaatschappij (bijv. Brabant Water). Met deze verklaring geeft u aan hoeveel adressen gebruik maken van de wateraansluiting.

Bekend is dat bijvoorbeeld Brabant Water u met een bijsluiter bij de jaarnota attent maakt op de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) vrijstelling. Wij adviseren u uw jaarnota daarom goed te bekijken.

Heeft u geen verklaring ontvangen van uw waterleidingmaatschappij, dan kunt u deze alsnog bij hen opvragen. Na ontvangst van uw verklaring zal de watermaatschappij uw situatie kunnen beoordelen.

Als u nog vragen hebt over de vrijstelling op leidingwater, dan kan uw waterleidingmaatschappij u verder helpen.

Controleer ook uw jaaropgaven van de afgelopen 5 jaren! De Belastingdienst staat onder voorwaarden een correctie met terugwerkende kracht toe. U moet hiertoe een verzoek doen, waarbij u onderbouwt dat de situatie in het verleden hiervoor aanleiding geeft.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken