Belastingplannen 2018

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2018 bekendgemaakt. Door het ontbreken van een kabinet is sprake van een beleidsarm belastingpakket. Er zijn dan ook weinig wijzigingen aangekondigd. Uiteraard informeren wij u wel graag over enkele in het oog springende veranderingen én de officieel bekend gemaakte plannen van het nieuwe regeerakkoord.

Bijtelling auto

Voor auto’s met een eerste registratie vanaf 2017 geldt een standaardbijtellingspercentage van 22%. Alleen volledig elektrische auto’s komen in aanmerking voor het verlaagde 4% bijtellingspercentage. Volledig elektrische auto’s die vanaf 2019 voor het eerst op naam worden gesteld krijgen daarnaast te maken met een beperking van het 4% bijtellingspercentage tot 50.000 euro. Als u interesse hebt om zakelijk een elektrische auto aan te schaffen, kan het dus verstandig zijn om dit vóór 2019 te doen. Zie ook ons nieuwsbericht van 24 juli 2017 over bijtelling.

Energie-investeringsaftrek

Doet u als ondernemer een investering in energiebesparende bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek. De aftrek geldt ook voor de kosten van advies over energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen. Het percentage zal in 2018 worden verlaagd van 55% tot 54,5%.

Volledige afschaffing inkeerregeling

Tot 2018 toonde de belastingdienst zich coulant als een belastingplichtige binnen twee jaar, nadat geen, een onjuiste of onvolledige aangifte was gedaan, alsnog uit eigen beweging inkeerde. Vanaf 1 januari 2018 zal ook hiervoor een vergrijpboete worden opgelegd.

Hebt u cliënten in de agrarische sector of bent u zelf landbouwer?

Dan zal de aangekondigde afschaffing van de landbouwregeling voor de omzetbelasting per 1 januari 2018 gevolgen voor u hebben.

Op grond van de btw-landbouwregeling kunnen landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers momenteel buiten de btw blijven en hoeven zij geen btw-administratie bij te houden. Na inwerkingtreding van de nieuwe wet zal iedere landbouwer omzetbelastingplichtig worden, een administratie moeten bijhouden en btw-aangiften moeten gaan indienen. De landbouwer heeft dan ook recht op aftrek van voorbelasting!

Gelijktijdig vervalt ook het lage 6% btw-tarief voor bepaalde producten en diensten die aan landbouwers worden geleverd. Factureert u nu met 6% btw aan een landbouwer, dan moet u vanaf volgend jaar 21% rekenen. Voor uw afnemer (de landbouwer) wordt uw dienst waarschijnlijk toch goedkoper omdat de btw als voorbelasting is terug te vragen.

Een mogelijk voordeel van de invoering van verplicht btw-ondernemerschap is dat btw over investeringen in het verleden wellicht alsnog (gedeeltelijk) kan worden afgetrokken op basis van de zogeheten herzieningsregeling. Op basis van het overgangsrecht zal deze herziening in één keer moeten plaatsvinden in het eerste belastingtijdvak in 2018 en niet, zoals gebruikelijk, verspreid over enkele jaren!

Aanscherping definitie geneesmiddelen

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de definitie van geneesmiddel voor de Wet op de omzetbelasting 1968 aangepast en vallen cosmetische, verzorgende en reinigende producten niet meer onder de definitie geneesmiddel. Hierdoor vallen zij ook niet meer onder het verlaagde btw-tarief. Producten als shampoo en tandpasta vallen vanaf volgend jaar in het standaard 21% tarief.

Wat ons betreft waren dit de meest in het oog springende zaken. Wellicht is de volgende tip voor u nog interessant…

Energielabel gebouwen

Het is bij de meeste mensen bekend dat voor woningen een definitief energielabel verplicht is bij de verkoop, verhuur of oplevering. Minder bekend is dat naast woningen ook bepaalde andere gebouwen een energielabel moeten hebben. Het gaat om gebouwen met een volgende functie:

 • Kantoor
 • Horeca en logies
 • Sport, zoals sportscholen, stadions en zwembaden
 • Verkoop, zoals supermarkten, winkels en showrooms van garages
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen
 • Publieke functie, zoals bibliotheek en stadhuizen

Bij ontbreken van het label kan de Inspectie Leefomgeving en Transport een boete opleggen. Deze bedraagt voor rechtspersonen maximaal zo’n 20.000 euro(!) en voor natuurlijke personen afgerond 400 euro. Ook bij verkoop aan derden én bij overdracht van het gebouw binnen het eigen concern kan een energielabel verplicht zijn. Het is begrijpelijk dat dit vaak vergeten wordt. Controleer daarom altijd goed of een energielabel verplicht is en schakel een deskundige in die een energielabel kan verstrekken.

De energielabelverplichting geldt sinds 2015 en alleen bij verkoop, een nieuwe verhuur of bij oplevering van een gebouw!

Plannen van het nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord interessante veranderingen aangekondigd. Wij geven u een opsomming van enkele fiscale wijzigingen:

 • Het aantal belastingschijven zou vanaf 2019 teruggaan van vier naar twee, met een basistarief van 36,93%, en een toptarief van 49,50%.
 • De vennootschapsbelasting gaat omlaag. De tarieven gaan in stappen van 25% naar 21% en 20% naar 16%.
 • Het aanmerkelijkbelangtarief gaat in stappen van 25% naar 28,5%.
 • De dividendbelasting wordt afgeschaft in 2019.
 • Verhoging van het laag btw-tarief van 6% naar 9%.
 • Vermogensbelasting gaat omlaag (box 3). De drempel waarboven belasting moet worden betaald gaat omhoog van 25.000 naar 30.000 euro per persoon.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd en het eigenwoningforfait wordt verlaagd.
 • Meer kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag.
 • Afschaffing van de Wet DBA en invoering van een webmodule “opdrachtgeversverklaring”.
 • Een minimumtarief voor ZZP-ers van 15 a 18 euro.

Wij houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen!

Begin met typen en druk op enter om te zoeken