7 geldbesparende eindejaarstips die je als ondernemer niet mag missen!

1. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe

Als ondernemer kun je een deel van je investeringskosten aftrekken. De meestgebruikte investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Door deze aftrek krijgt je onderneming meer liquiditeit. Heb je dus in 2016 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, kijk dan snel of je in aanmerking komt voor de investeringsaftrek en of je nog met investeringen kunt schuiven om tot een hoger percentage aan aftrek te komen. Vergeet deze niet te claimen in je aangifte inkomstenbelasting!

Het minimum aan investeringen is 2.300 euro, het maximum 311.242 euro. Verder komen niet alle bedrijfsmiddelen in aanmerking. Zo vallen grond, goodwill en personenauto’s in principe niet onder de KIA. Bedrijfsmiddelen goedkoper dan 450 euro tellen ook niet mee. Voor de KIA hoeven bedrijfsmiddelen niet per se nieuw te zijn.

Investering vanaf Investering tot KIA
€ 2.300 € 0
€ 2.300 € 56.024 28% van het bedrag van de investeringen
€ 56.024 € 103.748 € 15.687 minus 7,56% van het deel van boven € 103.748
€ 311.242 € 0

2. Wees kritisch op je voorlopige aanslag en voorlopige teruggaaf

De regels over de belastingrente zijn de afgelopen jaren flink gewijzigd. Zeker in vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente momenteel erg hoog: voor de inkomstenbelasting minimaal 4 procent en voor de vennootschapsbelasting zelfs minimaal 8 procent. Kijk dus kritisch naar je voorlopige aanslag en voorlopige teruggaaf.

Voor belastingjaren vanaf 2012 vindt de berekening van de belastingrente plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Wees daarom kritisch op je voorlopige aanslag en voorlopige teruggaaf. Dien vooral voor 1 mei 2017 een verzoek in om een voorlopige aanslag over 2016 te betalen. Dan hoef je geen rente te betalen voor de belasting waar het om gaat.

Heb je recht op een voorlopige teruggaaf 2016, dan krijg je pas belastingrente vergoed als de (voorlopige) aanslag op of na 1 juli 2017 wordt opgelegd en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van je verzoek tot teruggaaf. Hierdoor wordt in veel gevallen geen rente meer vergoed op een uitgestelde teruggaaf.

3. Wissel je auto van de zaak nog snel

Op 1 januari 2017 verandert er het een en ander voor de bijtelling van de auto van de zaak. Het kan aantrekkelijk zijn van auto te wisselen. Bepaal goed of je dat al in 2016 doet of dat je wacht tot in 2017. Beoordeel of het voordelig is een lopend leasecontract af te kopen. Dit kan zowel de werkgever als de werknemer geld opleveren.

Eerste kenteken in 2016 Percentage van de cataloguswaarde
CO2-uitstoot per kilometer
0 gram 4%
1 t/m 50 gram 15%
51 t/m 50 gram 21%
Meer dan 106 gram 25%
Eerste kenteken in 2017 Percentage van de cataloguswaarde
CO2-uitstoot per kilometer
0 gram 4%
Meer dan 0 gram 22%

Uit deze overzichten blijkt dat het verstandig kan zijn dit jaar nog een hybride auto aan te schaffen en op kenteken te krijgen. Dit zou dan een bijtelling van 15 procent kunnen inhouden. Wordt de auto pas in 2017 op kenteken gezet, dan is de bijtelling 22 procent.

4. Minder belasting in box 3: verlaag de grondslag

Je bezittingen minus schulden per 1 januari zijn van belang voor de te betalen belasting in box 3. Door je bezittingen in box 3 te verminderen betaal je minder belasting. Het kan dus interessant zijn geplande uitgaven nog in 2016 te doen. Je kunt hierbij denken aan sieraden of een auto. Maar je kunt ook verplichtingen als verzekeringen vooruitbetalen. Of ‘groene’ beleggingen doen. Daar geldt per persoon een extra vrijstelling van 57.213 euro voor, dus voor partners in totaal 114.426 euro.

Heb je een belastingaanslag liggen? Deze mag je in principe niet meenemen als schuld in box 3. Het is dus beter deze schuld nog voor het eind van het jaar te betalen. Dan gaat dat bedrag namelijk van je vermogen af. Door je rendementsgrondslag van box 3 te verlagen kun je ook recht hebben op (meer) zorgtoeslag.

5. Minder belasting in box 3: leen geld uit aan je bv

Als je geld uitleent aan je besloten vennootschap, ‘verschuift’ het bedrag van box 3 naar box 1. Dan betaal je hier dus geen belasting in box 3 over. Omdat je geld aan je bv leent, is de rente die je ontvangt wel belast in box 1, tegen maximaal 52 procent. Dit kan nog steeds voordeliger zijn dan de belasting in box 3.

Het bedrag moet wel minimaal zes maanden worden uitgeleend.

6. Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen

Voor kinderen die een schenking van hun ouders krijgen, geldt in 2016 een reguliere schenkingsvrijstelling van 5.304 euro. Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot 25.449 euro. De verhoogde vrijstelling kan maar één keer worden benut door een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar oud is. De eenmalig verhoogde vrijstelling geldt voor schenkingen voor studie/opleiding en voor de eigen woning. Per 2017 geldt een andere schenkingsvrijstelling, let hier goed op. Schenkingen die je voor het eind van het jaar hebt gedaan, worden op 1 januari 2017 niet meegenomen voor box 3.

7. Maak gebruik van de verruiming van de schenkvrijstelling voor de eigen woning (2017)

Heb je kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan kun je overwegen hen fiscaal vriendelijk een grote schenking te doen voor hun eigen woning. Zij hebben namelijk de mogelijkheid eenmalig gebruik te maken van een hoge vrijstelling voor een bedrag van 25.449 euro. In 2016 geldt zelfs een hogere vrijstelling van 53.016 euro, als het gaat om een schenking voor de eigen woning. In 2017 kan aanvullend nog een vrijstelling van 46.984 euro worden toegepast.

De schenking voor de eigen woning hoeft (in principe) niet bij de notaris plaats te vinden. Maar leg de schenking wel schriftelijk vast. En doe vóór 1 maart 2017 aangifte schenkbelasting, waarbij je een beroep doet op de vrijstelling.

Vanaf 2017 is de eenmalig verhoogde vrijstelling (zowel voor kinderen als voor derden tussen de 18 en 40 jaar) 100.000 euro.

Is er tussen 2010 en 2014 gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan kan de verhoogde vrijstelling in 2017 niet worden benut. Is er voor 2010 al gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling, pas dan in 2016 de verhoogde vrijstelling van maximaal 27.570 euro toe, want dan geldt in volgende jaren nog een vrijstelling van 46.984 euro.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken