Eindejaarstips 2015

Uit alle fiscale tips waarmee u via vele kanalen wordt overspoeld, hebben wij een selectie gemaakt. De 10 meest relevante hebben we voor u op onze website op een rijtje gezet. Bij elke tip geven we bovendien een korte toelichting. Check de tips even. Wie weet doet u er uw voordeel mee.

Breng spaartegoeden over van box 3 naar een B.V.

Het kabinet wil vermogens vanaf € 100.000 in box 3 zwaarder gaan belasten. Daardoor kan het voordelig zijn om dit jaar nog uw spaargelden onder te brengen in een besloten vennootschap (B.V.). Als u van dit voordeeltje wil profiteren, wees er dan snel bij! Maar: laat u daarin wel altijd adviseren. Bel even met uw adviseur. Tip: bekijk even dit voorbeeld.

Eigen bijdrage Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ)
Ook de eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling kan een overweging zijn om uw spaargeld onder te brengen in een B.V. Voor de berekening van deze eigen bijdrage wordt namelijk gekeken naar uw totale fiscale inkomen, ook dat in box 3. 

Betaal uw hypotheek vooruit

Jaarlijks neemt het tarief voor de hypotheekrenteaftrek met 0,5% af (in 2016 maximaal 50,5% in plaats van 51% in 2015). Als u uw hypotheek vooruitbetaalt (dat kan maximaal 6 maanden), kunt u een tariefsvoordeel behalen. Daarnaast bespaart u op uw box 3 heffing. Als u vóór 1 januari 2016 uw hypotheek vooruit hebt betaald dan bent u over dit bedrag geen box 3 heffing verschuldigd (effectief 1,2%).

 

Heeft u een eigenwoningschuld bij uw B.V. of bij familie?

Let dan op uw verplichtingen. Wilt u voor aftrek van de betaalde hypotheekrente in aanmerking komen, dan moet u de gegevens van de lening tijdig bij de Belastingdienst doorgeven. Dit kunt u doen via het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’.

 

Breng kinderalimentatie verplichtingen in aftrek in box 3

Vanaf 2015 kunt u geen aftrek voor het levensonderhoud van uw kinderen meer claimen in uw aangifte inkomstenbelasting. Betaalde kinderalimentatie komt daarmee niet meer in aftrek op het box 1 inkomen.Bij de invoering per 1 januari 2015 is over het hoofd gezien dat hiermee de verplichting als schuld in box 3 in aanmerking kan worden genomen. De wetgever heeft dit gecorrigeerd door een kinderalimentatieschuld per 1 januari 2017 uit te sluiten voor de berekening van de box 3 grondslag. Dit schept nog kansen! U kunt de waarde van de kinderalimentatieverplichting in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015 en 2016 opvoeren als schuld in box 3.

 

Stort lijfrentepremie op uw lijfrente-spaarrekening

Op een geblokkeerde lijfrentespaarrekening kunt u bij uw eigen bank sparen voor (een aanvulling op) uw pensioen. U bepaalt zelf hoeveel u jaarlijks spaart. Uw lijfrentepremie dient uiterlijk op 31 december 2015 op de spaarrekening te zijn ingelegd om de premie nog in 2015 in aftrek te brengen. Voor feitelijke fiscale aftrek dient u ook te voldoen aan overige voorwaarden zoals de zogeheten jaarruimte-berekening. Deze verzorgen wij graag voor u.Door de lage kostenstructuur zijn lijfrentespaarrekeningen de laatste jaren erg in trek. Het is uiteraard ook nog mogelijk om lijfrentepremie af te storten op een lijfrentepolis bij uw verzekeringsmaatschappij. Als u overweegt om (extra) lijfrentepremie te storten, neem dan contact op om de mogelijkheden te berekenen.

 

Beoordeel uw voorlopige aanslag en voorkom hoge belastingrente

Wij raden u aan om uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te beoordelen. Moet u achteraf bijbetalen, dan rekent de Belastingdienst minimaal 4% belastingrente voor de inkomstenbelasting. Dat percentage loopt zelfs op tot minimaal 8% belastingrente voor de vennootschapsbelasting.De Belastingdienst berekent pas rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2015 wordt dus vanaf 1 juli 2016 belastingrente in rekening gebracht. Heeft uw B.V. een gebroken boekjaar, dan moet u nu al opletten. Bij een gebroken boekjaar wordt namelijk vanaf de zevende maand na afloop van het boekjaar rente berekend. Eindigt uw boekjaar bijvoorbeeld op 1 juli 2015, dan bent u vanaf 1 januari 2016 rente verschuldigd.Zorg er daarom voor dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met de werkelijkheid!

 

Stel uw energiebesparende investeringen uit tot 2016

In 2016 wordt het percentage energie investeringsaftrek verhoogd tot 58% (boven het drempelbedrag en met een maximum). In 2015 is het percentage 41,5%. Dat maakt het verstandig om uw investering nog even uit te stellen.Let op: Binnen 3 maanden na het aangaan van de investering moet u hiervan melding maken bij RVO.nl.

 

Maak gebruik van de subsidieregeling voor verwijdering asbestdaken

Vanaf 1 januari 2016 komt er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de verwijdering van asbestdaken (zowel voor particulieren als voor ondernemers). Bij saneringen vanaf 35 m2 kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van € 4,50 per m2.De aanvraag van deze subsidie kunt u doen tot zes maanden na het uitvoeren van het werk. Let er wel op dat het maximale budget voor het jaar 2016 is vastgesteld op € 10 miljoen. Wij adviseren u dan ook uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

 

Koop nog in 2015 een auto met een lager bijtellingspercentage

Vanaf 2017 wordt de regelgeving voor bijtelling van de auto van de werkgever of van de eigen onderneming hoogstwaarschijnlijk echt hervormd. Als u nog in 2015 een nieuwe auto koopt of leaset dan kunt u 5 jaar lang profiteren van de lagere bijtelling.

 

Heeft u tijdelijke betalingsproblemen? Vraag kort uitstel aan!

Bent u ondernemer en kunt u tijdelijk uw belastingschulden niet betalen dan kunt u telefonisch betalingsuitstel aanvragen voor een periode van maximaal 4 maanden. Uw totale schuld mag niet hoger zijn dan € 20.000,- en er mag geen andere betalingsregeling lopen. Let er op dat u bij uitstel van betaling wel belastingrente verschuldigd bent.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken